ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 Παπασταυρίδης Σταύρος - Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
  MIKHAIL KHATKEVICH τ. Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας


 Vivier Laurent Πανεπιστήμιο Paris-7 Denis Diderot, Laboratoire Andre Revuz
 Στεφανίδης Νικόλαος Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Έκθεση γραμματοσήμων από όλο κόσμο με θέμα τα μαθηματικά.
Έναρξη - Αίθουσα Α
Έναρξη - Αίθουσα Α

Παρουσιάσεις εργασιών Project
Πούλος Ανδρέας - Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Αίθουσα Β


Δημοτική χορωδία Κουφαλίων
Μαθηματικά σχέδια και παιχνίδια ευφυΐας Μαθηματικών
Μαθηματικά σχέδια και παιχνίδια ευφυΐας Μαθηματικών
Μπόλης Θεόδωρος - Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τασόπουλος Βασίλειος, Μαθηματικός Δ.Ε.
Γραμματεία Συνεδρίου

Αυγολούπης Σταύρος - Καθηγητής Α.Π.Θ.
Παρασκευόπουλος Κων/νος1 & Καραγιώργος Φώτιος2  - 1Πληροφορικός, 2Μαθηματικός,
Athanasiou Nikolaos - KS. Φοιτητής, department of mathematics, University of Cambridge
Πρόεδροι Παραρτημάτων ΕΜΕ
Προεδρεία
Ορχήστρα Γενικού Λυκείου Κουφαλίων
Βασιλειάδης Δημήτριος - Διευθυντής ΓΕΛ Κουφαλίων
Ορχήστρα Γενικού Λυκείου Κουφαλίων
 Φυλάκης Αθανάσιος - Πρόεδρος ΕΜΕ Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας
Αντωνίου Ιωάννης - Καθηγητής ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος ΕΜΕ
Διευθυντής πολιτικού γραφείου του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης
Παντής Ιωάννης - Αναπληρωτής Πρύτανη ΑΠΘ
Παυλίδης Σπύρος - Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Καραπετάκης Νίκος - Πρόεδρος Μαθηματικού Τμήματος ΑΠΘ
Καρατάσιος Γεώργιος - Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόξενος της Γαλλίας
Henk Martin - Universität Magdeburg, Fakultät für Mathematik
ACTING WORKSHOP - Το θεατρικό συμβάν ως δυναμικό σύστημα
 Σταφυλλίδου Ματούλα - Σχολική Σύμβουλος Μαθηματικών
 Φεργαδιώτης Αθανάσιος - Τεχνικές Geogebra
Εργαστήριο Geogebra
Αίθουσα Α